Không xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trong một năm

07/11/2017 02:58

(kiemsat.vn)
Ngày 27/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (ngày 31/7/2017) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, khen thưởng phải căn cứ đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân để đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn khen thưởng cụ thể như sau:

– Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được;

– Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó. Không đề nghị tặng 02 loại Huân chương hoặc tặng Huân chương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cùng một thành tích.

– Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân, trừ trường hợp:

+ Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất;

+ Khen thưởng quá trình cống hiến;

+ Khen thưởng theo niên hạn.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ còn lưu ý quan tâm xét thưởng các đối tượng như:

– Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua;

– Người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

Tuy nhiên, không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Thông tư 08/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/12/2017 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BNV (ngày 29/8/2014), Nghị định số 39/2012/NĐ-CP (ngày 27/4/2012), Nghị định số 65/2014/NĐ-CP (ngày 01/7/2014).

Xem chi tiết Thông tư 08/2017/TT-BNV.

Phạm Hằng

(giới thiệu)

Các tin liên quan>>>

Bãi bỏ sổ hộ khẩu: Không phải nói bỏ là bỏ được ngay 

22 tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với của cơ quan hành chính

Người dân có thể tố giác tội phạm tại Trang thông tin điện tử Cơ quan điều tra VKSNDTC

Ngành KSND: Tôn vinh, nhân rộng điển hình, quảng bá hình ảnh người cán bộ Kiểm sát

(Kiemsat.vn) – Vừa qua, VKSNDTC đã ban hành văn bản số 3566/VKSNDTC-V16 về việc tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp

(Kiemsat.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang