Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

14/10/2020 13:27

(kiemsat.vn)
Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên khai mạc ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự đại hội còn có đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng ban Dân vận; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng 349 đại biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng viên thuộc 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham quan khu trưng bày tại Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương. Cùng sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân và đồng hành trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp,…đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Đảng bộ tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều thành quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể:

Về kinh tế, trong 05 năm qua tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết (16/18) chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm (Nghị quyết: 8,3%/năm). Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18% (Nghị quyết: 63,2% - 26% - 3% - 7,8%). GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020 (Nghị quyết: 142,6 triệu đồng). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm (Nghị quyết: 8,7%/năm). Thu ngân sách tăng 11,2%/năm (Nghị quyết: 8,9%/năm). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP (Nghị quyết: 35%). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82% (Nghị quyết: 82%). Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ đô la Mỹ (Nghị quyết: 7 tỷ đô la Mỹ).

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị tiếp tục có những chuyển biến khá rõ nét. Công nghiệp phát triển đúng định hướng và tiếp tục là ngành chủ lực của nền kinh tế. Các khu công nghiệp không ngừng hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng kết nối và gắn liền với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%. Ngành thương mại dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 17,95%/năm, trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 15,81%/năm; Ngành du lịch tiếp tục phát triển, hàng năm tăng 5% về lượt khách và 6% về doanh thu…

Đại biểu báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

Đặc biệt, các chiến lược hướng tới xây dựng thành phố thông minh được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, việc triển khai đề án từng bước hình thành khung nền của mô hình 3 nhà (nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường); phát triển hệ thống nghiên cứu khoa học công nghệ và khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp bắt đầu được hình thành và hoạt động với các dự án Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Nhìn chung, đề án đạt được những thành tựu và đóng góp nhiều ý tưởng có giá trị, thiết thực, là nền tảng để triển khai nhiều chương trình, dự án cụ thể. Đóng góp mạnh mẽ vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những bứt phá trong hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đối tác đầu tư, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh trên trường quốc tế.

Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia tích cực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, hiện toàn tỉnh còn 52/52 Mẹ Việt Nam anh hùng đang được chăm sóc, phụng dưỡng. Chế độ, chính sách đối với người có công cũng được đảm bảo và từng bước nâng lên theo điều kiện cụ thể của tỉnh; đối tượng thụ hưởng được mở rộng; đến nay 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng và được theo dõi sức khỏe định kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh: Đại hội lần thứ 11 này có trách nhiệm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong báo cáo chính trị, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tập trung thực hiện chủ yếu các mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã đạt được những kết quả to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI.

Đồng chí cũng nhấn mạnh chỉ đạo: Yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởngtrên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đểnâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỉ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Từng bước hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thứ ba, tăng cườngtiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của Tỉnh ngày càng vững chắc. Thứ tư, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng...Thứ năm một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng Tỉnh nhà vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Tỉnh Bình Dương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

(Kiemsat.vn) - Đến nay, Bình Dương đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh uỷ Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 13-16/10/2020.

Ấn tượng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm giai đoạn 2015-2020

(Kiemsat.vn) - Được xem là một hoạt động lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Bình Dương 5 năm (giai đoạn 2015- 2020) không chỉ chuyển tải các thành tựu của tỉnh mà còn phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tham quan của mọi tầng lớp nhân dân.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang