Infographic: Từ 8/10, áp dụng biểu giá mới về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với xe cơ giới

08/09/2022 15:51

(kiemsat.vn)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Theo đó, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới lưu hành từ ngày 8/10/2022 như sau:

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang