Infographic: Hướng dẫn đăng ký dán thẻ thu phí không dừng ETC

30/07/2022 09:41

(kiemsat.vn)
Từ 01/8/2022 sẽ bắt đầu triển khai thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc. Các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc phải thực hiện việc dán thẻ thu phí không dừng. Hiện có hai loại thẻ thu phí không dừng là ePass của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và thẻ VETC của Công ty TNHH thu phí tự động VETC.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang