Infographic: 5 bước xin cấp hộ chiếu online

10/06/2022 13:47

(kiemsat.vn)
Từ tháng 6/2022, chỉ với 5 bước, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

 

Infographic: Quy trình luân chuyển cán bộ theo Quy định 65/QĐ-TW của Bộ Chính trị

(Kiemsat.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ. Theo đó, quy trình luân chuyển bao gồm 5 bước như sau:

Infographic: Tăng thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

(Kiemsat.vn) - Có hiệu lực từ ngày 01/6/2022, Thông tư số 3/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã điều chỉnh lại quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang