Infographic: Tăng thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

01/06/2022 15:43

(kiemsat.vn)
Có hiệu lực từ ngày 01/6/2022, Thông tư số 3/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã điều chỉnh lại quy định về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang