Infographic: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 08 về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong ngành Kiểm sát nhân dân

21/07/2022 14:06

(kiemsat.vn)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. Để triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân đúng quy định, VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiên cứu Thông tư và lưu ý một số nội dung về lộ trình áp dụng quy định tại Điều 37 và điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 38.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang