Infographic: Từ 15/8, 04 nhóm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có thể tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm

09/08/2022 14:03

(kiemsat.vn)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2002/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Nghị định này, có 4 nhóm viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm tính từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang