Infographic: Những trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

19/09/2022 16:17

(kiemsat.vn)
Công dân cần lưu ý một số trường về việc thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân được quy định tại Điều 28 của Luật Căn cước công dân.

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang