Infographic: Những trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Ngày đăng : 16:17, 19/09/2022

(Kiemsat.vn) - Công dân cần lưu ý một số trường về việc thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân được quy định tại Điều 28 của Luật Căn cước công dân.

 

 

Thanh Huyền