Infographic: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID

14/09/2022 15:05

(kiemsat.vn)
Để đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dùng cần kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID. VNeID sử dụng trên hai kho ứng dụng Google Play (hệ điều hành Android) và AppStore (hệ điều hành iOS).

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang