Infographic: Những trường hợp phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú

03/11/2022 15:42

(kiemsat.vn)
Điều 31 Luật Cư trú 2020 quy định về một số trường hợp công dân sẽ phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang