Infographic: Những trường hợp phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú

Ngày đăng : 15:42, 03/11/2022

(Kiemsat.vn) - Điều 31 Luật Cư trú 2020 quy định về một số trường hợp công dân sẽ phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú.

 

Thanh Huyền