Infographic: Những trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú

26/09/2022 11:13

(kiemsat.vn)
Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Luật Cư trú năm 2020, sẽ có 13 trường hợp công dân bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang