Infographic: Những trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú

Ngày đăng : 11:13, 26/09/2022

(Kiemsat.vn) - Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Luật Cư trú năm 2020, sẽ có 13 trường hợp công dân bị hạn chế thực hiện quyền tự do cư trú.

 

Thanh Huyền