Infographic: Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2023

31/05/2023 18:01

(kiemsat.vn)
Thay đổi mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức; thay đổi hồ sơ khám sức khỏe... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang