Infographic: Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 05/2023

06/05/2023 10:10

(kiemsat.vn)
Công trình Condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên; quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT; chi mua tin trong xử phạt vi phạm hành chính tối đa 50 triệu đồng/vụ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2023.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang