Infographic: Những quy định mới về cán bộ, công chức từ tháng 06/2023

29/05/2023 09:23

(kiemsat.vn)
Ban hành Cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối CSDL về cán bộ, công chức; hướng dẫn mới về điều kiện cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức; bỏ thông tư về xét nâng ngạch với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 06/2023

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang