Infographic: Lương hưu tính kiểu mới thay đổi như thế nào?

01/11/2017 02:37

Từ 1.1.2018 sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cách tính này sẽ tăng thời gian đóng BHXH của cả nam và nữ nếu muốn hưởng mức lương tối đa là 75%.

Theo LDO

Thủ tục chuyển lương hưu vào tài khoản của người khác

Tôi năm nay 60 tuổi, đang hưởng lương hưu hàng tháng. Tôi muốn chuyển lương hưu của mình vào tài khoản của người khác thì tôi cần thực hiện những thủ tục gì?

Hết tuổi lao động có được đóng BHXH để hưởng lương hưu?

Tôi năm nay đã ngoài tuổi lao động nhưng mới đóng BHXH được 11 năm 6 tháng, vậy tôi làm thế nào để được hưởng lương hưu?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang