Hết tuổi lao động có được đóng BHXH để hưởng lương hưu?

29/05/2017 11:55

Tôi năm nay đã ngoài tuổi lao động nhưng mới đóng BHXH được 11 năm 6 tháng, vậy tôi làm thế nào để được hưởng lương hưu?

Vấn đề bác hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo Điều 8, Thông tư  01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

2. Riêng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

VD: Ông Q tính đến tháng 5/2017 đủ 60 tuổi và có 8 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ông Q có nguyện vọng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ Điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho giai đoạn từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2019. Tháng 6/2019  ông Q có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội và đóng một lần cho 10 năm còn thiếu. Như vậy, tính đến hết tháng 6/2019, ông Q 62 tuổi 01 tháng và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm tính hưởng lương hưu của ông Q kể từ tháng 7/2019.

Như vậy, bác có thể đóng BHXH tự nguyện một lần ngay để hưởng lương hưu. Mức đóng cụ thể do bác lựa chọn phù hợp với thu nhập. Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề của tháng đã đóng đủ 20 năm BHXH.

Phạm Hằng

Infographic: Lương hưu tính kiểu mới thay đổi như thế nào?

Từ 1.1.2018 sẽ bắt đầu áp dụng lộ trình thay đổi cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu theo luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cách tính này sẽ tăng thời gian đóng BHXH của cả nam và nữ nếu muốn hưởng mức lương tối đa là 75%.

Cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số

(Kiemsat.vn) - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 hướng dẫn cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang