Infographic: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)

02/02/2023 08:46

(kiemsat.vn)
Trong suốt 93 năm qua (1930-2023), dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang