Infographic: Hà Nội ban hành quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

29/11/2021 20:50

(kiemsat.vn)
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 07 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. Quy định nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng.

 

Infographic: Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

(Kiemsat.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2021.

Infographic: Quy định mới về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

(Kiemsat.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang