Infographic: Hà Nội ban hành quy định mới về luân chuyển, điều động cán bộ

Ngày đăng : 20:50, 29/11/2021

(Kiemsat.vn) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quy định số 07 về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”. Quy định nhằm tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng.

 

Nguyễn Nho