Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021

28/10/2021 10:02

(kiemsat.vn)
Tháng 11/2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: Giảm thuế giá trị gia tăng cho nhiều hàng hoá, dịch vụ; bảo vệ việc làm cho người cho người lao động là người tố cáo; hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116;...

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang