Infographic: Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021

Ngày đăng : 10:02, 28/10/2021

(Kiemsat.vn) - Tháng 11/2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: Giảm thuế giá trị gia tăng cho nhiều hàng hoá, dịch vụ; bảo vệ việc làm cho người cho người lao động là người tố cáo; hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116;...

 

 

Đức Tài