Infographic: Quy định mới về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

19/11/2021 10:15

(kiemsat.vn)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

 

Infographic: Chi tiết về đề xuất Đề án thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội

(Kiemsat.vn) - Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội vừa đề xuất Đề án "Thu phí phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông" để trình UBND thành phố Hà Nội. Theo Đề án, sẽ có 87 trạm thu phí xe vào nội đô Hà Nội với dự kiến mức thu phí khoảng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Infographic: Những căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

(Kiemsat.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2021.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang