Infographic: Quy định mới về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Ngày đăng : 10:15, 19/11/2021

(Kiemsat.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

 

Nguyễn Nho