Infographic: Cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước từ ngày 15/4/2022

15/04/2022 09:09

(kiemsat.vn)
Từ ngày 15/4/2022, Bộ Y tế sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang