Infographic: Cấp hộ chiếu vaccine trên cả nước từ ngày 15/4/2022

Ngày đăng : 09:09, 15/04/2022

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 15/4/2022, Bộ Y tế sẽ triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Nguyễn Nho