Infographic: Các trường hợp công dân được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ

19/10/2022 13:27

(kiemsat.vn)
Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự và Điều 5 Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng, trong một số trường hợp luật định, công dân sẽ được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang