Infographic: Các trường hợp công dân được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ

Ngày đăng : 13:27, 19/10/2022

(Kiemsat.vn) - Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự và Điều 5 Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng, trong một số trường hợp luật định, công dân sẽ được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự.

 

Thanh Huyền