Infographic: Các trường hợp thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp

03/10/2022 18:16

(kiemsat.vn)
Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về những trường hợp Nhà nước thu hồi sổ đỏ, sổ hồng đã cấp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang