Infographic: Những khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được phép thu

15/10/2022 21:18

(kiemsat.vn)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang