Hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại

28/09/2020 14:17

(kiemsat.vn)
Ngày 25/9/2020, VKSND tối cao đã ban hành hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại.

Theo đó, một số nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại được nêu trong hướng dẫn số 29/HD-VKSTC của VKSND tối cao. Cụ thể: 

Về thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp kinh doanh, thương mại mà văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thời hiệu khởi kiện (được thực hiện theo yêu cầu của đương sự) thì áp dụng thời hiệu khởi kiện được xác định trong văn bản quy phạm pháp luật đó. 

Bên cạnh đó cần lưu ý một số trưởng hợp áp dụng thời hiệu có tỉnh đặc thủ như: Tranh chấp về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần; yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; gia hạn thời hiệu trong trường hợp khi hết hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự…

Ảnh minh họa/CTV

Về việc xác định tư cách tham gia tố tụng đối với những vụ án liên quan đến doanh nghiệp, tại hướng dẫn nêu rõ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể, như: Đối với giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện khi có tranh chấp yêu cầu Tòa án giải quyết thi phải căn cứ khoản 6 Điều 84 BLDS năm 2015; đối với tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp tư nhân, khi tham gia tố tụng phải xác định ông/ bà... chủ doanh nghiệp tư nhân… tham gia tố tụng theo quy định tại khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014; đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bị giải thể thi việc xác định người tham gia tố tụng áp dụng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 74 BLTTDS năm 2015 và áp dụng các quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp…

Ngoài ra, hướng dẫn cũng đưa ra những lưu ý đối với một số vụ án cụ thể thường gặp phải trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại: Vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"; vụ án "Tranh chấp thành viên công ty với công ty"; vụ án "Tranh chấp hợp đồng xây dựng".

Toàn văn hướng dẫn số 29/HD-VKSTC của VKSND tối cao.

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(Kiemsat.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

Học tập, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của ngành Kiểm sát

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-VKSNDTC về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020 – 2025.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang