Hội thảo trực tuyến về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ

01/12/2021 17:18

(kiemsat.vn)
Ngày 01/12/2021, VKSND tối cao Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu VKSND tối cao và Hoa Kỳ.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội, Viện kiểm sát quân sự Trung ương cùng các cơ sở đào tạo của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phía Hoa Kỳ, tham dự Hội thảo có ông Thomas J Donavan, Tổng chưởng lý Vermont; ông Chris Toth, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tổng chưởng lý quốc gia; ông Thomas Lyons, Giám đốc Cục phòng chống ma tuý và thực thi pháp luật quốc tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng các cán bộ, chuyên gia thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và cơ quan Tổng chưởng lý Hoa Kỳ...

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao chủ trì Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 thay mặt VKSND tối cao Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn các chuyên gia đến từ các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ đã dành thời gian tham dự và chia sẻ kinh nghiệm với VKSND tối cao Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với VKSND tối cao Việt Nam để tổ chức Hội thảo này.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. VKSND Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp, có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong Chiến lược cải cách tư pháp. Vì vậy, để có cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất với Nhà nước trong việc đổi mới, cải cách VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng là việc nghiên cứu tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện kiểm sát/Viện công tố của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và quá trình hợp tác thời gian vừa qua, lãnh đạo VKSND tối cao nhận thấy Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển, bộ máy Nhà nước được tổ chức và hoạt động hiệu quả trong việc điều tra, truy tố tội phạm, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Trong bối cảnh thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND Việt Nam mong muốn nhận được những thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ để VKSND Việt Nam nghiên cứu, tham khảo, học hỏi và áp dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội thảo trực tuyến tại các điểm cầu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Hoa Kỳ giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cải cách tư pháp; cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan Tổng chưởng lý Hoa Kỳ; đồng thời, trao đổi, thảo một số nội dung khác mà hai bên cùng quan tâm.

Hội thảo trực tuyến về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga

(Kiemsat.vn) - Ngày 30/11/2021, VKSND tối cao phối hợp với Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tổ chức Hội thảo trực tuyến về “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đến điểm cầu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và một số điểm cầu trong Ngành.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang