Hội thảo trực tuyến về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga

01/12/2021 09:28

(kiemsat.vn)
Ngày 30/11/2021, VKSND tối cao phối hợp với Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tổ chức Hội thảo trực tuyến về “Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát Liên bang Nga”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đến điểm cầu Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và một số điểm cầu trong Ngành.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chủ trì Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam; cùng dự có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tại điểm cầu phía Liên bang Nga có ông Necrasov Andrei, Vụ trưởng Tổng Vụ Tổ chức phân tích, Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga.

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến của Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam - với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp; có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong Chiến lược cải cách tư pháp và Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, là Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ song phương giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 2007 đến nay đã đạt được những kết quả rất tốt trong hợp tác, trao đổi kinh nghiêm và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và trên cơ sở kết quả quá trình hợp tác chặt chẽ thời gian vừa qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy Viện kiểm sát Liên bang Nga là một điển hình của mô hình Viện kiểm sát với chức năng kiểm sát việc thực hiện pháp luật, bảo đảm sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam mong muốn, trong bối cảnh thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đại biểu của Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga sẽ thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát Liên bang Nga về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; đổi mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát thời gian gần đây để Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tham khảo, vận dụng vào hoạt động cải cách tư pháp nói chung và cải cách Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam nói riêng.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang