Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao

30/11/2021 13:17

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 30/11/2021, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao Quyết định.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Hoàng Quang, Giảng viên chính, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức danh Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu trong quá trình công tác của đồng chí Đinh Hoàng Quang. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; với cương vị là Thư ký của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Đinh Hoàng Quang cần tiếp tục rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký điều hành, giúp việc hiệu quả cho Viện trưởng VKSND tối cao; đảm bảo an toàn thông tin, tài liệu; xử lý nhanh chóng, chính xác; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng mà Lãnh đạo VKSND tối cao giao cho.

Đồng chí Đinh Hoàng Quang, Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Hoàng Quang cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tin tưởng, bổ nhiệm đồng chí vào vị trí công tác mới. Đồng chí xin hứa, trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang