Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 của 03 VKSND cấp cao, VKSND TP. Hà Nội và VKSND TP. Hồ Chí Minh

26/11/2020 18:08

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 26/11/2020, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 của 03 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham gia Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Quang Dũng.

Cùng tham dự còn có Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tập thể lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của từng đơn vị trong 11 tháng năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020, các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 96 của Quốc hội; chỉ đạo giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các vụ án về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp dưới; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu; chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng;… 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị

Cùng với đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP. Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các yêu cầu công tác của Ngành, của địa phương; kết quả một số chỉ tiêu có sự chuyển biến tích cực, vượt chỉ tiêu Quốc hội, chỉ tiêu của Ngành giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP. Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Những hạn chế, tồn tại đó do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng phát sinh đại dịch Covid-19; các vụ việc tăng nhiều trong tất cả các lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ tăng thêm theo quy định của pháp luật nhưng số lượng biên chế và điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng Lê Minh Trí đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được giao phụ trách làm việc với các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao để phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế; từ đó, tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản chỉ đạo trong toàn Ngành nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đồng thời yêu cầu Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra, chú trọng một số nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành; tập trung lực lượng, thực hiện quyết liệt các giải pháp, tăng cường trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết đơn; tổng hợp kinh nghiệm cách làm hay để xây dựng phổ biến trong toàn ngành...

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác Đảng 

(Kiemsat.vn) - Sáng 25/11/2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và tập huấn công tác đảng tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị. 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang