Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XI

10/04/2018 20:22

(kiemsat.vn)
Chiều 10/4, tại trụ sở VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã dự và chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ VKSNDTC lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018 do đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Trường trực Đảng uỷ trình bày: Những tháng đầu năm 2018,  Đảng uỷ VKSNDTC đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện truởng VKSDNTC về công tác của Ngành năm 2018; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội về các mặt công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, các đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cuơng – Chất lượng, hiệu quả” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo VKSNDTC đã tăng cường tham dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2018 của các đơn vị trực thuộc, VKSND cấp cao, VKSND địa phương nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác quý, năm, đảm bảo tính cụ thể sát với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị; công tác tập huấn, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị được tăng cường, tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở; tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp nhất là BLHS, BLTTHS…

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tuởng cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; tổ chức học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; sao lục và có văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện các quy định của Ban chấp hành Trung ương như quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu duỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quy định số 102-QĐ/TW về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm…

Công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Đảng bộ theo Kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2018, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng chuơng trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể cũng là một trong những mặt công tác đạt được kết quả nổi bật, cụ thể như: Ban Thường vụ phân công một số đồng chí đại diện Đảng bộ trao 02 nhà tình nghĩa do Đảng bộ VKSNDTC ủng hộ tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; chỉ đạo Đoàn Thanh niên triển khai công tác năm 2018 và cho ý kiến về các hoạt động tình nguyện, tháng hành động của thanh niên, tổ chức thành công giải bóng đá Đoàn thanh niên VKSNDTC lần thứ 4…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác quý I/2018 của Đảng bộ VKSND tối cao, đồng thời yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm công tác quý II năm 2018 được Đảng ủy VKSNDTC xác định như: Chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tăng cuờng chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phù hợp với chức trách, nhiệm vụ đuợc giao. Các cấp ủy trực thuộc chủ động tổ chức, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đồng thời đưa các nội dung trên lồng ghép vào chuyên đề sinh hoạt tại các chi bộ…

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy; chỉ đạo hoàn thành ký quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy khối với Thanh tra VKSNDTC.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Văn Hải và Phạm Văn Cuờng

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Văn Hải và Phạm Văn Cường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa, quà lưu niệm các đồng chí nghỉ chế độ và thôi tham gia BCH Đảng bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị:

 

 

Xem thêm >>>

Đảng bộ VKSNDTC thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII

Chỉ định chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Điều tra VKSNDTC

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang