Đảng bộ VKSNDTC thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XII

09/11/2017 11:22

(kiemsat.vn)
Ngày 09/11/2017, toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ VKSND tối cao nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII

Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên những nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm những nội dung chính sau: Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…


Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao thông báo những nội dung quan trọng của

Hội nghị lần thứ 6

Đồng chí cũng thông báo đến Hội nghị về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII là: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng Huy hiệu

30 năm tuổi đảng đợt 02/9/2017

Tại Hội nghị, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 02/9/2017 cho 6 đồng chí đảng viên: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Huy Thuận, Trần Minh Đạt, Nguyễn Anh Sơn, Trương Minh Mạnh, Vũ Văn Minh.

Ngân Hà

Các tin liên quan >>>

Đảng bộ VKSNDTC: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng bộ VKSNDTC tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang