Đồng chí Hoàng Quốc Việt - nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của ngành KSND

02/07/2020 09:42

(kiemsat.vn)
Những ngày này, tại Bắc Ninh, quê hương của đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng như trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 115 năm ngày sinh của ông và 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang được tổ chức.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn đó là Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân” do VKSND tối cao phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức vào sáng ngày 2/7/2020. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”

dâng hương tưởng niệm Cố Viện trưởng VKSND tối cao Hoàng Quốc Việt

Trước khi tham dự Hội thảo, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Hoàng Quốc Việt để tưởng nhớ những công lao đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Các đại biểu cũng đã đến tham quan nhà trưng bày tư liệu hiện vật về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong khuôn viên tượng đài.

Tham dự các sự kiện quan trọng này có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; nguyên lãnh đạo VKSND tối cao; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và một số địa phương; các nhà nghiên cứu, khoa học trong và ngoài ngành.

Đoàn thăm khu lưu niệm và trưng bày các hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của

Cố Viện trưởng VKSND tối cao Hoàng Quốc Việt

Phát biểu tại Hội thảo, với tư cách là một cán bộtrưởng thành từ ngành Kiểm sát, đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nêu lên 4 bài học kinh nghiệm mà đồng chí đúc rút được từ cuộc đời hoạt động của đồng chí Hoàng Quốc Việt đó là: Người cộng sản kiên định lý tưởng cách mạng; người lãnh đạo có tầm chiến lược, sâu sát với thực tiễn; luôn gần dân, sát dân, làm việc hết mình vì quyền và lợi ích của nhân dân; Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống liêm khiết, giản dị, không màng đến danh lợi.

Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: “Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng chí là nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, có tầm nhìn chiến lược và tài tổ chức, rất giàu kinh nghiệm và giỏi vận động quần chúng. Ở vị trí công tác nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng rất sâu sát thực tế, hòa mình vào nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân, được  nhân dân tin yêu; đã để lại trong nhân dân ta về hình ảnh một đảng viên trung kiên, bất khuất; không nề hy sinh, gian khổ; liêm khiết, giản dị, chân thành, khoan dung, độ lượng, được nhân dân, cán bộ và đảng viên tin yêu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Quốc Việt

Chúng tôi nghĩ rằng, chính vì tài năng và đức độ của đồng chí Hoàng Quốc Việt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã tin cậy giao cho đồng chí làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - một thiết chế rất mới, lần đầu tiên được hiến định trong lịch sử nước ta theo Hiến pháp năm 1959, có vai trò, chức năng cực kỳ quan trọng trong Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đó là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các nhân viên cơ quan nhà nước và công dân, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Và chính ở cương vị này, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có  những đóng góp to lớn, quan trọng đối với việc xác lập vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong thể chế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xứng đáng với sự tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và nhân dân”.

Những bài phát biểu và tham luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài ngành được trình bày tại hội thảo đã khắc họa đậm nét tầm vóc lớn lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với đất nước, những di sản vô giá mà đồng chí đã để lại cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”

Với 87 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng như: Ủy  viên Trung ương lâm  thời Đảng Cộng sản Đông Dương, Bí thư Xứ  ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Thường  vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

Trên các cương vị lãnh đạo của mình, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, chăm lo công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ  pháp chế xã hội chủ  nghĩa,  góp phần giữ pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo

Với cương vị là Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân, để lại cho các thế hệ cán bộ kiểm sát nhiều bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế. 

Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân từ Trung ương đến địa phương và hình thành hệ thống lý luận, phương pháp trong công tác kiểm sát. Đặc biệt, khi triển khai công tác kiểm sát, đồng chí luôn chú trọng nêu cao tính Đảng, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu công tác kiểm sát phải phục vụ kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng luôn là phương châm hành động của đồng chí trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân.  

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn chăm lo xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Kiểm sát, từ đó giúp hình thành một đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững vàng, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân. 

Trong 16 năm liền trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đặt nền móng xây dựng hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước ta, để lại cho các thế hệ cán bộ kiểm sát những bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, của dân tộc.  

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu tại Hội thảo

Công lao của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Năm 1985, đồng chí là người thứ tư của cả nước được tặng Huân chương Sao vàng khi còn đương chức (sau Bác Hồ, đồng chí Tôn Đức Thắng và đồng chí Võ Nguyên Giáp). Hiện nay, nhiều trường học, đường phố, công viên trên đất nước được vinh dự mang tên “Hoàng Quốc Việt”.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh,

Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự một lần nữa khẳng định: Trong bối cảnh, tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tìm mọi cách xuyên tạc, bài xích chủ  nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hòng làm suy yếu lực lượng cách mạng, thì những quan điểm lý luận và kinh nghiệm chỉ, đạo thực tiễn của đồng chí Hoàng Quốc Việt tiếp tục góp phần khẳng định những giá trị  bền vững của chủ  nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ  Chí Minh; đồng thời, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt đã và sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng trung kiên, mẫu mực để các thế  hệ người Việt Nam học tập, noi theo.             

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội thảo

                                                                

T.H

Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”

(Kiemsat.vn) - Ngày 24/3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt: Mãi mãi là tấm gương sáng để ngành KSND học tập và noi theo

(Kiemsat.vn) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều trọng trách. Một trong những trọng trách đó là tổ chức lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân với cương vị là Viện trưởng VKSND tối cao trong thời gian 16 năm liên tục (từ năm 1960 đến năm 1976), góp phần quan trọng vào việc xác lập vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong thể chế Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang