Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”

26/03/2020 10:15

(kiemsat.vn)
Ngày 24/3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đây là một trong những nội dung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020, dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905-28/5/2020) - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm về thân thể, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt; những đóng góp quan trọng của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, đặc biệt là những đóng góp, cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự hình thành, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trên cương vị là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân đầu tiên và trong 16 năm liên tục từ năm 1960 đến 1976; làm rõ hơn và khẳng định những quan điểm chỉ đạo đúng đắn của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong suốt quá trình xây dựng, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông qua việc tổ chức Hội thảo, một lần nữa để tri ân, tưởng nhớ công sức đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát nhân dân. Từ đó rút ra được những bài học để các thế hệ cán bộ Kiểm sát vận dụng sáng tạo một cách phù hợp với bối cảnh của đất nước, của Ngành trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 27/5/2020 tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; do các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức; với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và các đại biểu trong và ngoài ngành Kiểm sát./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang