Đảng bộ VKSND tối cao thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

14/01/2023 07:19

(kiemsat.vn)
Sáng 13/01/2023, tại trụ sở cơ quan, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; đại diện các cơ quan đoàn thể thuộc VKSND tối cao...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 05 điểm cầu cơ sở đảng thuộc đảng bộ VKSND tối cao.

Năm 2022, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn trong đảng bộ để xây dựng cụ thể hóa vào nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp đã được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ đoàn kết trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao được đề cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở. Đảng ủy đã chủ động trong việc phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao điều hành tham luận tại Hội nghị.

Qua Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Các hội nghị học tập, hội nghị chuyên đề được tổ chức đã đáp ứng về chất lượng và số lượng theo quy định của đảng ủy cấp trên. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng vượt 100% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2022.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2022. Về những nội dung, phương hướng nhiệm vụ để Đảng bộ VKSND tối cao thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thì Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, quan tâm đến chế độ chính sách cũng như bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Đảng bộ trong năm 2022.

Năm 2023, với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chỉ đạo Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023; thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, đa phương.

Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng Ngành với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời Bác dạy đối với cán bộ ngành Kiểm sát đó là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, tổ chức toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” năm 2023; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đề nghị Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao cũng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Đảng ủy VKSND tối cao để triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao tặng các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 11/01/2023, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND cấp cao tại TP. HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu của Ngành và Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 10/01/2023, VKSND cấp cao tại TP. HCM (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang