Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

10/01/2023 14:04

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 09/01/2023, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Vụ 10 VKSND tối cao và Viện kiểm sát các cấp nhìn chung đảm bảo được yêu cầu chuyên môn về chất lượng kiểm sát việc giải quyết của Tòa án.  Đơn vị đã phát hiện kịp thời và có những kiến nghị chính xác đối với vi phạm trong giải quyết vụ việc của Tòa án các cấp; góp phần hạn chế vi phạm trong áp dụng pháp luật và vi phạm trong thực hiện quy định về thời hạn giải quyết vụ, việc. 

Thời gian qua, Vụ 10 VKSND tối cao tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; kết quả công tác của đơn vị đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao như: 100% nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Chỉ thị và Kế hoạch công tác năm đơn vị đã hoàn thành, việc ban hành kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm đều đạt và vượt. Cụ thể, ban hành 08 thông báo rút kinh nghiệm đạt, vượt 100% theo chỉ tiêu của Ngành; chất lượng kháng nghị đạt 76,2%, vượt 1,2% chỉ tiêu Quốc hội giao ; tỷ lệ giải quyết đơn đạt 88,8% và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội (vượt 28,8%); tỷ lệ giải quyết án đạt 89% (vượt chỉ tiêu 9%). 

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ giải quyết, khắc phục tồn đọng đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; rà soát, phân loại giải quyết theo đúng thẩm quyền của VKSND tối cao; phân loại, xử lý, giải quyết 100% đơn, văn bản đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, ưu tiên giải quyết những đơn sắp hết thời hiệu nhằm giảm số đơn tồn, phản ánh thực chất tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Đối với Viện kiểm sát cấp dưới, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động nhìn chung đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Phát hiện kịp thời vi phạm và kiến nghị đối với vi phạm trong giải quyết vụ việc của Tòa án các cấp, kiến nghị đều được Tòa án chấp nhận, từ đó góp phần đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên thuộc khâu công tác này đã nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, triệt để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

Năm 2023,Vụ 10 VKSND tối cao xác định tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Mặt khác, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, văn bản pháp luật có liên quan và các quy định, hướng dẫn của VKSND tối cao; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Vụ 10 VKSND tối cao trong năm 2022. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu, thời gian tới Vụ 10 VKSND tối cao cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt công tác, xây dựng Nghị quyết của Chi bộ, cụ thể hoá các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Về công tác đào tạo, cần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành mở lớp tập huấn, mời các chuyên gia đến giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. 

Vụ 10 VKSND tối cao cần tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và pháp luật cho Viện kiểm sát cấp dưới; trả lời thỉnh thị, rút kinh nghiệm, ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật có thiếu sót vi phạm; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tòa án và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý đơn, án trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Vụ 10 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Phòng 1, Vụ 10 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang