Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước

09/01/2023 21:37

(kiemsat.vn)
Ngày 09/01/2023, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2022, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được Vụ 13 VKSND tối cao triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; vai trò Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự được thực hiện tốt; việc đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước, việc xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự được duy trì; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 được thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, Vụ 13 VKSND tối cao đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế. Các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác và chế độ báo cáo; có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác quản lý, thực hiện các dự án quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực như: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện ký 02 Thoả thuận hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với VKSND tối cao Lào và Viện Công tố Vương quốc Ma-rốc; ký 02 Chương trình hợp tác 03 năm (2023-2025) giữa VKSND tối cao Việt Nam với Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga và VKSND tối cao với Viện kiểm sát tối cao Cuba. Giải quyết tổng số 499 ủy thác (giảm 9,1% so với năm 2021) trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác năm 2022 của Vụ 13 VKSND tối cao trong hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự. Đồng chí yêu cầu Vụ 13 VKSND tối cao cần tiếp tục làm tốt vai trò của Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường hợp tác trực tiếp với Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình sự của các nước và cơ quan có thẩm quyền trong nước để phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu tương trợ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước.

Năm 2023, Vụ 13 VKSND tối cao sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước nhất là các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Chủ động, tích cực, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thông qua các diễn đàn hợp tác đa phương mà VKSND tối cao là thành viên như: IAP, ARIN-AP, Crim-AP...

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Vụ 13 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho Phòng Đối ngoại thuộc Vụ 13 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang