Vụ 13 VKSND tối cao: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN- Trung Quốc lần thứ 13

14/01/2021 09:36

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 13/01/2021, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13; đồng chí Lê Tiến, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 13 VKSND tối cao.

Theo báo cáo kết quả công tác, năm 2020, hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả. Vai trò Cơ quan trung ương tương trợ tư pháp về hình sự được thực hiện tốt; việc đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với các nước nhằm hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự được duy trì thực hiện tốt; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND 2014 được thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia. Vụ 13 đã tăng cường hợp tác trực tiếp với các cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp của nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong nước để kịp thời trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết quả công tác tương trợ tư pháp về hình sự đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, trong đó có một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp. 

Về công tác quản lý các dự án quốc tế, đã triển khai có hiệu quả các chương trình dự án quốc tế hỗ trợ cho ngành KSND: Dự án hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 với cơ quan hợp tác Nhật Bản (dự án JICA); chương trình 3 năm Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và cộng hòa liên bang Đức, giai đoạn 2020- 2022, tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE); dự án tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật.

Trong công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các dự án quốc tế, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân luôn tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác về chế độ báo cáo; có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, tập thể Vụ 13 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân; 01 tập thể cấp phòng được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trao cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân

Tập thể Vụ 13 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Vụ 13 xác định: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương giữa VKSND tối cao với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước, các tổ chức quốc tế theo hướng hiệu quả, thiết thực, bền vững; thiết lập quan hệ với các đối tác mới; tập trung hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ kiểm sát nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Làm tốt vai trò của Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường hợp tác với các nước và cơ quan có thẩm quyền trong nước để phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu tương trợ, đặc biệt là yêu cầu tương trợ tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam gửi đi nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, thoả thuận hợp tác; tăng cường công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, quản lý hồ sơ; tăng cường hướng dẫn các đơn vị, địa phương về hợp tác quốc tế để mở rộng quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố địa phương các nước, đặc biệt là các nước láng giềng; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự.

Trong đó, xác định khâu công tác đột phá trong năm 2021 là: Tăng cường hiệu quả cơ chế hợp tác đa phương của VKSND tối cao. Trọng tâm là tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý yêu cần tương trợ tư pháp về hình sự của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Việt Nam gửi đi nước ngoài nhằm góp phần giải quyết kịp thời các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao kết quả công tác năm 2020 của Vụ 13, mặc dù năm qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới công tác hợp tác quốc tế nhưng đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp, chuyển đổi hình thức làm việc sang trực tuyến để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2021, ngoài những nội dung trọng tâm, đột phá, đơn vị cần ưu tiên công tác hợp tác đào tạo cán bộ trong Ngành để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn trong điều tra, xử lý tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia; thu hồi tài sản do phạm tội mà có.  

Năm 2021, ngành Kiểm sát Cao Bằng phấn đấu 100% vụ án kết thúc điều tra được truy tố

(Kiemsat.vn) - Ngày 12/01, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Vụ 13 VKSND tối cao: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN- Trung Quốc lần thứ 13

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 13/01/2021, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang