Chú trọng kiểm sát việc thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

10/01/2023 10:00

(kiemsat.vn)
Ngày 09/01/2023, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Vụ 11 VKSND tối cao.

Năm 2022, với quyết tâm và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm được nêu trong Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị, Vụ 11 VKSND tối cao đã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu công tác với 08 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ đột phá của năm công tác 2022.

Cụ thể, đơn vị đã tham mưu xây dựng Thông tư liên tịch về hướng dẫn việc phối hợp lập báo cáo thống kê, gửi báo cáo thống kê và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP- VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016. Tăng cường ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; xem xét, có quan điểm nghiệp vụ bảo vệ kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát địa phương. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, chú trọng thực hiện trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc về thi hành án dân sự (vượt chỉ tiêu 75% về số cuộc, trong đó có 01 cuộc trực tiếp kiểm sát đột xuất và vượt chỉ tiêu 300% về số kiến nghị, kháng nghị đã ban hành thông qua trực tiếp kiểm sát). Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; trong đó có kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án và kiểm sát việc phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành.

Đặc biệt, Vụ 11 VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên ngành Trung ương để giải quyết các vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hoặc có yếu tố nước ngoài; việc thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế có khó khăn, vướng mắc lớn, góp phần vào hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác Vụ 11 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, thời gian tới đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động theo phương châm của Lãnh đạo VKSND tối cao “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên thực hiện khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt công tác, đơn vị đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ ở cơ sở, năng động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự; chú trọng kiểm sát đối với việc thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn toàn Ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hành chính. Kiểm sát chặt chẽ việc xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc trực tiếp kiểm sát; tăng cường trực tiếp kiểm sát đột xuất theo vụ việc về thi hành án dân sự có khiếu nại kéo dài.

 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho Vụ 11 VKSND tối cao. 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang