Bảo đảm mọi tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp được kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra

03/01/2023 13:23

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao, được xác định tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Vụ 6 VKSND tối cao.

Năm 2022, Vụ 6 VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đơn vị nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao.

Về kết quả cụ thể, năm 2022, Vụ 6 VKSND tối cao thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa  đơn vị với Cơ quan điều tra VKSND tối cao, phối hợp chặt chẽ trong việc phân loại, thụ lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm; các tố giác, tin báo đều được trao đổi thống nhất quan điểm trước khi ra quyết định giải quyết, do đó kết quả giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm đạt chất lượng, nội dung các yêu cầu điều tra đảm bảo ý nghĩa chứng minh tội phạm được Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm túc.

Các trường hợp tạm đình chỉ điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội và không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án trong giai đoạn truy tố được giải quyết nhanh, đúng quy định. Kiểm sát viên biệt phái bám sát các vụ án phân công Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Năm 2023, Vụ 6 VKSND tối cao xác định tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành; đặc biệt là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm đảm bảo tội phạm trong lĩnh vực “xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp” phải được kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; thực hiện triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội. Phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát các tin báo về tội phạm, các vụ án hình sự đang tạm đình chỉ xác minh, tạm đình chỉ điều tra để yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng, năm 2023, tập thể Vụ 6 VKSND tối cao sẽ phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác Vụ 6 VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu, thời gian tới Vụ 6 VKSND tối cao cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng các chức năng theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên để nắm bắt được những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại; từ đó đề ra giải pháp báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, Vụ 6 VKSND tối cao cần tiếp tục sắp xếp bộ máy và cán bộ, công chức bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao phân công Kiểm sát viên biệt phái thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với các vụ án phức tạp, phân công cho Viện Kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. Bám sát Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng phần mềm quản lý riêng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Vụ 6 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang