Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, chức vụ

30/12/2022 09:43

(kiemsat.vn)
Ngày 29/12/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Vụ 5 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác đề ra, trong đó nổi bật là: Kịp thời xây dựng chương trình công tác, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và đề ra giải pháp thực hiện; sớm ban hành Hướng dẫn nghiệp vụ địa phương; tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát áp dụng các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản” bảo đảm chất lượng; chủ tham mưu cho Ban cán sự đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo, chủ trì xây dựng báo cáo phục vụ kịp thời các Phiên họp, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tổng hợp báo cáo chuyên đề công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trình Ban Chỉ đạo theo yêu cầu tại Kế hoạch số 18 của Ban Chỉ đạo. 

Vụ 5 đã tăng cường trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đột phá năm 2022, nhiều chỉ tiêu công tác đạt, vượt yêu cầu của Quốc hội và của Ngành, như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tăng 5,9%; tỷ lệ giải quyết án tại giai đoạn điều tra tăng 3%, đúng thời hạn luật định 100%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn 100%; bị can bị truy tố, toà án xét xử tuyên đúng tội danh 100%; 100% vụ việc, vụ án có yêu cầu kiểm tra, xác minh, có yêu cầu điều tra làm rõ hành vi phạm tội, hậu quả thiệt hại và tài sản để có căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm thu hồi; không có trường hợp tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính; không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có vụ án bị Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung; không có bị can bị Tòa án xét xử tuyên không phạm tội;… công tác kiến nghị, kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp dưới được chú trọng, đã ban hành vượt chỉ tiêu về Thông báo rút kinh nghiệm, nhiều kiến nghị xử lý vi phạm, phòng ngừa tội phạm, tích cực nghiên cứu xây dựng Đề án, tham gia góp ý xây dựng pháp luật;… Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong đơn vị đoàn kết, thống nhất; cán bộ, công chức trong đơn vị giữ vững phẩm chất chính trị, không vi phạm kỷ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Năm 2023, tập thể Vụ 5 xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm là tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác năm 2023 của ngành kiểm sát nhân dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội; nâng cao chất lượng quản lý chỉ đạo điều hành gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết và phát triển; đào tạo đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt; xác định tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các bộ, ngành, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án và bảo đảm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước” là nhiệm vụ đột phá năm 2023. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Đảng và chỉ đạo Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ. Yêu cầu Kiểm sát viên ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin phải phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan để điều tra, xác minh, áp dụng kịp thời các biện pháp bảo đảm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, không để người phạm tội bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác Vụ 5 đã đạt được trong năm 2022. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu, thời gian tới Vụ 5 cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị, giải đáp vướng mắc nghiệp vụ cho Viện Kiểm sát cấp dưới ; chú trọng tích luỹ vi phạm, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong áp dụng pháp luật để kịp thời ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn áp dụng pháp luật. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thành lập đoàn kiểm tra VKSND địa phương về công tác giải quyết án tham nhũng, chức vụ; chủ động xây dựng, chuẩn bị tốt kế hoạch, tài liệu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 5.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang