Đẩy mạnh nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

30/12/2022 16:17

(kiemsat.vn)
Ngày 29/12/2022, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2022, Vụ 12 đã đổi mới nhằm tạo tính chủ động trong công tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy tối đa trí tuệ tập thể trong việc xác định và triển khai công việc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm nêu trong Chỉ thị công tác của ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao và Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao như: Tổ chức tiếp 100% công dân đến khiếu nại, tố cáo; phân loại 100% đơn; giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền vượt 5,7%; kiểm tra đơn đề nghị xem xét, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật đủ điều kiện vượt 3,3%, trong đó đã ban hành 03 quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, yêu cầu VKSND cấp dưới giải quyết lại và yêu cầu.

Bên cạnh đó, Vụ 12 đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND xây dựng chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021” để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu cho Ban cán sự Đảng VKSND tối cao báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Vụ 12 tiếp tục hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho VKSND cấp dưới; đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp công dân, tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp công dân theo quy định; nghiên cứu, ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ người tố cáo trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân; đổi mới công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, từng bước khắc phục khó khăn về thời hạn giải quyết.Tăng cường kiểm sát trực tiếp cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết hợp kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát cùng cấp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tuyên dương những kết quả tích cực, nổi bật mà Vụ 12 đạt được trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 12 tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết đơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, xử lý, quản lý đơn và thực hiện việc cập nhật phần mềm quản lý đơn trong toàn Ngành; quá trình thực hiện cần đánh giá đúng thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị để đảm bảo việc phân loại, xử lý đơn thuận tiện, chính xác, giảm thiểu thời gian và nhân lực thực hiện.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo: “Tập trung hơn nữa công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật” coi đây là khâu đột phá trong nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Phòng 3, Vụ 12 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng các Chiến sĩ thi đua cơ sở Vụ 12 VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang